Privacy- en cookie statement Maintenanz

Deze privacy- en cookie verklaring is voor het laatst aangepast op 20 juni 2019.

Maintenanz respecteert de privacy van alle betrokkenen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Maintenanz houdt zich dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookie statement;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze verklaring of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Maintenanz platform

Informatief platform

Onderhoud van technische installaties zoals cv-ketels, warmtepompen, airco’s warmte-terugwin-units, zonnepanelen, zonneboilers, waterontharders en alle andere technische installaties t.b.v. HVAC waterbehandeling en elektrische installaties inwoning en utiliteitsbouw.

Wij bieden een informatief platform waarmee een monteur toegang heeft tot relevante informatie over een installatie of toestel m.b.t. tot warmte en koeling (zoals CV-ketels, warmtepompen, airco’s, WTW-systemen, zonnepanelen, zonneboilers, waterontharders en alle andere technische installaties ten behoeve van HVAC waterbehandeling en elektrische installaties voor woning en utiliteitsbouw) voor degelijk advies, installatie, service en onderhoud. Via ons platform kunnen niet alleen service interventies, onderhoud en rookgas metingen worden vastgelegd en gerapporteerd, maar kunnen monteurs en installateurs ook afspraken plannen met hun klanten. Verder hebben monteurs toegang tot specifieke kennis over installaties en toestellen om servicegericht hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Ook kunnen geregistreerde bewoners en/of eigenaren van een installatie of toestel inzage krijgen in de onderhouds- en servicehistorie.

Om gebruik te kunnen maken van ons platform moet u zich registreren. Om u als zakelijke klant te kunnen registeren gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens;
 • Inloggegevens;
 • Abonnements- en facturatie gegevens;
 • IP-adres;
 • Contactgegevens;
 • Bedrijfsnaam;
 • Contactgegevens van een monteur/installateur;
 • Kwalificaties van een monteur/installateur.

Om u als particuliere klant te kunnen registreren gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens;
 • Inloggegevens;
 • Abonnements- en facturatie gegevens;
 • IP-adres;
 • Contactgegevens;
 • Merk/type/uitvoering van installatie of toestel;

Dit doen wij om de overeenkomst tot het leveren van één of meer van onze diensten met u uit te voeren. Wij bewaren deze gegevens totdat de dienst is geleverd, tenzij we de gegevens moeten bewaren om aan onze (fiscale) wettelijke plicht te voldoen. Zo zijn wij verplicht om onze fiscale administratie zeven jaar te bewaren. Bedrijfsklant-data anonimiseren we 6 maanden nadat het abonnement is opgezegd en wordt het wederom 6 maanden daarna definitief verwijderd uit de actieve database. Het duurt daarna nog 90 dagen voordat de data ook uit alle geautomatiseerde backups is verwijderd.

Ons Maintenanz platform bestaat uit verschillende modules die wij hieronder nader zullen specificeren.

Maintenanz Rapporteren en Afmelden

Tijdens service interventies en onderhoud is het belangrijk om de bevindingen van de monteur vast te leggen. Ook kan hierbij op snelle en eenvoudige wijze een rookgas meetrapport worden geregistreerd. Deze rapportage kan eventueel naar de eigenaar van de installatie of toestel, het uitvoerend installatiebedrijf, of een registrerende instantie worden verzonden. Hiervoor gebruiken wij:

 • Bedrijfsnaam;
 • Naam van een monteur/installateur;
 • Vak paspoortnummer;
 • BTW-nummer van uitvoerend bedrijf;
 • KvK-nummer van uitvoerend bedrijf;
 • Door de monteur/installateur ingevoerde onderhouds- of servicegegevens;
 • NAW-gegevens van installatie of toestel eigenaar of bezitter;
 • Handtekening van installatie of toestel eigenaar of bezitter;
 • Contactgegevens van installatie of toestel eigenaar of bezitter;
 • Klantnummer.

Wij verwerken deze gegevens om de overeenkomst met u uit te voeren. Deze gegevens bewaren wij te allen tijde.

Maintenanz Installatiepas

De Maintenanz Installatiepas is een database van alle geregistreerde installaties of toestellen met de betreffende onderhouds- en servicehistorie. Zowel de monteur als de installatie of toestel eigenaar/bezitter kunnen de ingevoerde gegevens raadplegen.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Inloggegevens;
 • NAW-gegevens;
 • Locatiegegevens van installatie of toestel;
 • Contactgegevens;
 • Merk/type/uitvoering installatie of toestel ;
 • Reparatiehistorie;
 • Andere verzamelde installatie of toestel gegevens;
 • Onderhouds- en/of servicegegevens van installatie of toestel.

Wij verwerken deze gegevens om de overeenkomst met u uit te voeren. Deze gegevens bewaren wij te allen tijde.

Maintenanz Planner

Met de Maintenanz planner kunt u als eigenaar of bezitter van een installatie of toestel zelf een afspraak plannen met een monteur of kan een monteur een afspraak plannen. Via sms en e-mailberichten wordt u op de hoogte gehouden van de planning.

Hiervoor gebruiken uw:

 • Inloggegevens;
 • NAW-gegevens;
 • Locatiegegevens van installatie of toestel;
 • Contactgegevens;
 • Onderhouds- en/of servicegegevens van installatie of toestel.

Wij verwerken deze gegevens om de overeenkomst met u uit te voeren. Deze gegevens bewaren wij te allen tijde.

Contact
U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen, dit kan telefonisch, maar ook per e-mail.

Als u contact met ons opneemt verwerken wij hiervoor uw

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die eventueel door u zijn ingevuld als inhoud van het bericht.

Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te nemen, omdat u ons gevraagd heeft om uw contactverzoek in behandeling te nemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot maximaal zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij sturen u dan periodiek een e-mail met onze nieuwste producten, promoties, evenementen en wij informeren u over innovaties. Om deze nieuwsbrief naar u te kunnen sturen, hebben wij uw e-mailadres nodig. Wij verwerken uw e-mailadres enkel met uw toestemming. Wij verwijderen deze gegevens direct.

App store
Onze app Maintenanz kunt u downloaden via de app-winkel van Apple of Google. Wij hebben geen controle over wat deze bedrijven doen met uw persoonlijke informatie. Lees dus ook altijd hun privacy- en cookie statement. Google is Privacy Shield gecertificeerd. Dit betekent dat er passende waarborgen zijn genomen om uw privacy te beschermen. Apple houdt zich aan het CBPR-systeem (Cross Border Privacy Rules) van de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Het APEC CBPR-systeem biedt richtlijnen voor organisaties voor de bescherming van persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen deelnemende APEC-economieën.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen, wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (zoals een direct marketingbelang), of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn:

 • Externe ICT-dienstleveranciers;
 • De leverancier van onze administratietool en ons administratiekantoor;
 • Fabrikanten van toestellen en/of installaties;
 • Installatiebedrijven;
 • Monteurs;
 • Partijen die cookies aanleveren (zie hieronder)
 • Leveranciers van App-stores;
 • Conformiteitsbeoordelingsinstanties.

Cookies
Op onze website en binnen onze applicatie gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. In onderstaande tabel staat weergeven welke cookies precies worden geplaatst:

Wij vragen geen voorafgaande toestemming voor de door ons gebruikte cookies, omdat wij enkel functionele en analytische cookies gebruiken. Deze cookies geven ons enkel informatie over de kwaliteit of effectiviteit van ons domein en maken geen, of slechts geringe, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige aspecten van onze website werken dan mogelijk niet meer goed.

Google LLC
Wij gebruiken cookies van Google om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Alle persoonlijke gegevens worden (waar technisch mogelijk) in de database en bestanden vóór opslag versleuteld volgens de op dit moment algemeen gangbare standaarden.

Alle verbindingen met het platform (via de app, website of anderzijds) vinden exclusief plaats via versleutelde verbindingen op basis van moderne TLS standaarden (op dit moment versie 1.3) en op basis van getekende certificaten.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als uw vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing;
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken;
 • Recht om toestemming in te trekken: wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u die toestemming altijd weer intrekken;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

Indien u een verzoek stuurt om een van uw rechten uit te oefenen, kunnen we u vragen om u adequaat te identificeren. 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wijzigingen in dit privacy- en cookie statement
Wanneer wij het gebruik van uw persoonsgegevens wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookie statement aanpassen. De laatste versie vind u altijd hier. Dit privacy statement is het laatst gewijzigd op; zie datum bovenaan dit privacy statement.

Klacht indienen

Als u een klacht in wil dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@maintenanz.com.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen over onze privacy- en cookie statement of vragen omtrent uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Maintenanz B.V.
Kruispeelweg 17
6006SX Weert
info@maintenanz.com
085 1308 313
KvK-nummer: 72983345

Scroll naar boven