Hoe werkt het?

Maintenanz ontzorgt.

De Maintenanz Toolbox

De Maintenanz Toolbox is een digitaal registratie en afmeldsysteem voor diverse rapporten die voornamelijk door een installatiebedrijf worden gebruikt. Bij de ontwikkeling van de Toolbox is er gekeken hoe het installatiebedrijf eenvoudig, snel en correct rapporten en rookgasanalyses kan uitvoeren, registreren en afmelden.

Met de komst van de wetgeving met betrekking tot de CO-certificering is deze tool aangepast en werkt nu volgens de BRL 6000-25 van InstallQ. Werken volgens een door de overheid opgelegde wetgeving, maar wel vanuit praktijk. Daarbij rekening houdend met Snelheid, Zekerheid en Veiligheid. De Maintenanz Toolbox helpt je op deze manier eenvoudig stapsgewijs door alle wettelijk verplicht uit te voeren werkzaamheden.

Hoe werkt de Maintenanz toolbox?

Maintenanz Toolbox bestaat uit meerdere onderdelen:

1) De Maintenanz website (Op de website waar u nu bent kunt u inloggen op het portal als werkvoorbereider of als beheerder)

Hier is algemene informatie te vinden over Maintenanz en kunnen de abonnementen worden aangevraagd en kan je, zoals gezegd, inloggen op het portal als werkvoorbereider of beheerder;

Portal Werkvoorbereider:  vanuit dit portal kunnen de juiste klant- en installatie gegevens naar de tablet of smartphone van de monteur gestuurd worden. Deze tool is uit te breiden met de Maintenanz planner. De planner kan toekomstige service werkzaamheden zo optimaal mogelijk inplannen door rekening te houden met de afstand tussen de verschillende locaties

Portal Beheerder: in dit portal worden licenties aangekocht en de gebruikers aan de licenties gekoppeld. Ook kunnen hier bestaande klant- en toestelgegevens geïmporteerd worden, zodat ze niet handmatig ingevoerd hoeven worden. 


2) De Maintenanz app: ( voor de monteur)

Deze is te downloaden in de Google Play store (Android) en de Appstore (IOS) op een tablet of smartphone. De monteur of technicus die onderhoud of servicewerkzaamheden uitvoert, gebruikt deze app voor het meten, registreren en afmelden van de uitgevoerde werkzaamheden. Voor hulp bij het aanmelden zie het aanmeldfilmpje van M@kkie.

Als de werkvoorbereider de juiste gegevens al heeft aangeleverd dan is het registreren van de metingen en bevindingen nog maar een kleine moeite.

Aan de slag
Om met de tool aan de slag te kunnen moeten er enkele persoonlijke instellingen en koppelingen gemaakt worden.
Na het abonnement te hebben afgesloten moeten er gebruikers worden toegevoegd en licenties worden gekoppeld. Dit gebeurd door de beheerder in de portal beheer. Voor hulp bij het aanmelden zie het aanmeldfilmpje van M@kkie.
Het in te vullen e-mailadres is het e-mailadres van de smartphone of tablet van de gebruiker en het wachtwoord is het wachtwoord waarmee de gebruiker kan inloggen in de Maintenanz omgeving.

Met één licentie kan een beheerder, een werkvoorbereider en een monteur gekoppeld worden.
Als kleine onderneming heb je aan één licentie voldoende. Zijn er meerdere monteurs die van de volledige Maintenanz Toolbox gebruiken willen maken, dan kunnen er extra licenties aangevraagd worden.

De beheerder en de werkvoorbereider werken op de PC, de monteurs gebruiken een smartphone of tablet.

 

Scroll naar top