Hoe werkt het?

Hoe werkt Maintenanz?
Maintenanz is een digitaal registratie en afmeldsysteem voor verschillende technische rapporten. Bij de ontwikkeling is er gekeken hoe een vakman makkelijk, snel en op een juiste rapporten en metingen kan uitvoeren, registreren en afmelden.

Werken volgens een door de overheid opgelegde wetgeving, maar wel vanuit praktijk. De Maintenanz Tools helpen u op deze manier stap voor stap met alle wettelijk verplicht uit te voeren werkzaamheden. 

Hoe werken de Tools?
Elke Tool is te gebruiken vanuit:

  1. Kantoor (werkvoorbereider en beheerder)
  2. Het veld (voor de monteur)

De werkzaamheden op kantoor en in het veld kunnen ook door één persoon worden gedaan, zoals bijvoorbeeld bij een eenmanszaak, maar is ook uit te splitsen naar meerdere personen (in het Beheerdersportaal).

1. Kantoor (werkvoorbereidersportaal en beheerdersportaal)
Op de website waar u nu bent kunt u inloggen op het portaal als werkvoorbereider of als beheerder.  

Werkvoorbereidersportaal:  vanuit dit portaal kunt u o.a. werkorders toevoegen, rapporten met meet- en installatie gegevens ophalen, reparaties en onderdelen bekijken, klant- en installatie gegevens naar de tablet of smartphone van de monteur sturen. Ook kunt u hier een reeds bekende installatie alvast koppelen aan de Maintenanz Database (QR-sticker). Deze QR-sticker hoort dan natuurlijk wel nog door de monteur op de installatie geplakt te worden! Zo hoeft de monteur dit niet meer in het veld te doen en kan hij meteen de sticker scannen en alle ingevulde informatie ophalen. 

Beheerdersportaal: in dit portaal worden o.a licenties aangekocht, gebruikers aan de licenties gekoppeld, rechten toegewezen, gebruikte meetinstrumenten beschreven. Ook kunnen hier bestaande klant- en toestelgegevens geïmporteerd worden, zodat ze niet handmatig ingetypt hoeven te worden.  

2. Het veld (voor de monteur)
In het veld wordt gewerkt met een App. Deze is te downloaden in de Google Play store (Android) en de Appstore (IoS) op een tablet of smartphone. De monteur of technicus die onderhoud of servicewerkzaamheden uitvoert, gebruikt deze app voor het meten, vastleggen en afmelden van de uitgevoerde werkzaamheden. stap voor stap

Als de werkvoorbereider de juiste gegevens al heeft ingevuld dan is het noteren van de metingen en bevindingen nog maar een kleine moeite. Zeker als de QR-sticker al aan de juiste installatie is gekoppeld door de werkvoorbereider. De monteur kan ook eenvoudig ter plaatse een QR-sticker koppelen aan de installatie.

Aan de slag
Om met de tool aan de slag te kunnen moeten er enkele persoonlijke instellingen en koppelingen gemaakt worden. Na het abonnement te hebben afgesloten moeten er gebruikers worden toegevoegd en licenties worden gekoppeld. Dit gebeurd door de beheerder in de portal Beheerder. 
Het in te vullen e-mailadres is het e-mailadres van de smartphone of tablet van de gebruiker en het wachtwoord is het wachtwoord waarmee de gebruiker kan inloggen in de Maintenanz omgeving.

Met één basis Tool kan een beheerder, een werkvoorbereider en minstens één monteur gekoppeld worden. Als kleine onderneming heb je dan aan één licentie voldoende. Willen er meer monteurs gebruik maken van de Tool, dan kunnen hiervoor extra licenties aangekocht worden.

De beheerder en de werkvoorbereider werken op de PC, de monteurs gebruiken een smartphone of tablet.

 

Scroll naar boven