BRL 6000-25/K25000

Gemakkelijk voldoen aan de BRL 6000-25 of K25000 met Maintenanz

Jarenlang had je geen vaktraining nodig voor het installeren of onderhouden van cv-apparatuur. Op 1 oktober 2020 besloot de overheid echter tot een aanpassing van het Bouwbesluit. Een maatregel die veel extra werk en administratieve lasten oplevert voor installateurs die werken aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen (gasketels, rookafvoer, cv-ketels). Vanaf 1 april 2023 hoort voldaan te worden aan de BRL 6000-25 of K25000, de nieuwe beoordelingsrichtlijn voor vakmensen die aan gasverbrandingsinstallaties werken.

Hier vertellen we je wat de gasketelwet precies inhoudt en hoe Maintenanz je precies helpt om netjes, zonder veel administratieve rompslomp en zonder torenhoge kosten te voldoen aan deze nieuwe gasketelwet.

Gasketelwet

De Onderzoeksraad voor veiligheid kwam tot de conclusie dat de keurmerken van de installatiebranche tekortschieten bij het bieden van voldoende veiligheid voor de burger rond werkzaamheden waarbij koolmonoxide vrijkomt. Het resultaat? De komst van de wettelijke certificeringsregeling Koolmonoxidepreventie (in de installatiewereld beter bekend als de ‘gasketelwet’), die installatiebedrijven en zelfstandige installateurs verplicht om zich te laten certificeren door een certificerende instelling.

Wat is de BRL 6000-25/K25000?

In de  BRL 6000-25 staan eisen vermeldt die zijn beschreven in de gasketelwet. Vanaf 1 april 2023 horen alle organisaties en zzp’ers die werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties officieel gecertificeerd zijn. Naast de bedrijfscertificering dienen monteurs die gasverbrandingsinstallaties installeren, onderhouden en repareren per 1 januari 2023 ook in het bezit te zijn van een Bewijs van Vakmanschap CO.

Wil je gecertificeerd worden? Dan moet je in ieder geval voldoen aan de volgende vier zaken:

  1. Je bent verplicht om een kwaliteitshandboek te maken waarin je de interne kwaliteitszorg beschrijft.
  2. Binnen de organisatie kun je twee deskundigen aanwijzen. Deze personen hebben verschillende taken en bevoegdheden en gelden als Vakbekwaam Persoon (VP) en Voldoende Onderricht Persoon (VOP).
  3. Personeel moet deskundig zijn voor alle werkzaamheden die het uitvoert. Dit betekent dat je als installateur en installatiemonteur die werkt aan gasverbrandingstoestellen in gebouwen moet beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO.
  4. Alle meetinstrumenten die je gebruikt moeten nauwkeurig gekalibreerd zijn.

Hoe gaat een certificering in zijn werk?

Certificering voor de BRL 6000-25/K25000 gebeurd door middel van audits; een bedrijfsgerichte audit en een projectgerichte audit. Tijdens de bedrijfsgerichte audit beoordeelt een auditor het kwaliteitssysteem bij jouw op kantoor. Sluit je dit gedeelte van de audit af met een positief resultaat? Dan ben je er nog niet…

Er is namelijk ook nog een projectgerichte audit, waarin de certificerende instantie je werkwijze toetst aan de hand van interviews en één of meerdere projectbezoeken. Per deelgebied (het installeren, repareren, onderhouden en inbedrijfstellen/vrijgeven van gasverbrandingstoestellen) moet je minimaal één projectdossier kunnen overleggen. Slaag je ook met vlag en wimpel voor deze test? Dan word je als bedrijf of zzp’er voorgedragen voor certificering.

Extra werk

De invoering van de BRL 6000-25/K25000 levert jou als installatiebedrijf een berg extra werk en administratieve rompslomp op. Het grootste deel van de installateurs zit helemaal niet te wachten op al die extra regels en documentatie. Hun vertrouwde manier van werken moet immers grotendeels op de schop.

Veel Nederlandse bedrijven binnen de sector (ongeveer de helft) zijn eenmanszaken. Zij weten vaak niet zo goed wat er op hen afkomt. Ook hebben ze te weinig ketels om de vaak flinke investeringen voor het krijgen van professioneel advies over de BRL 6000-25/K25000 terug te kunnen verdienen.

In de praktijk zie je dan ook verschillende reacties op de nieuwe wetgeving. Er zijn installateurs die bijvoorbeeld proberen om met minimale middelen te voldoen aan de BRL-eisen. Daarnaast is er ook een oude garde die door de gestegen regeldruk het gereedschap aan de wilgen hangt. Tot slot bestaat er nog een minderheid van installateurs die volledig in de materie duikt en kennis van de BRL 6000-25/K25000 inzet als een belangrijk onderscheidend punt.

Maintenanz helpt installateurs

Hoe fijn zou het zijn als installateurs de beschikking hadden over een tool die meer is dan een slimmigheidje of alleen maar een checklist? Juist een stukje digitaal gereedschap dat deze professionals écht helpt om de weg te vinden in het oerwoud van nieuwe certificeringsregels? Maintenanz voorziet installateurs van zo’n handige tools.

Je eigen kwaliteitshandboek

Voor het opvolgen van de bedrijfscertificering kun je gebruikmaken van de Handboek CO Tool. Het maken van een kwaliteitshandboek is een verplicht onderdeel van de BRL 6000-25/K25000. Het is een flinke kluif. Zeker als je dit tussen je reguliere werkzaamheden door moet doen. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met heel wat vragen;

  • Hoe verzamel èn borg ik mijn meet- en toestelgegevens tijdens onderhoud en storing?
  • Hoe administreer ik al mijn meetinstrumenten en de kalibratiedatum van die apparaten?
  • Hoe zit het met het documentenbeheer?
  • Wat wordt bedoeld met interne en externe kwaliteitsbewaking?
  • Hoe zet ik een organisatiegericht en projectgericht certificeringstraject op?

Het maken van een kwaliteitshandboek, kost veel tijd. De Handboek CO Tool maakt dit hele traject een stuk eenvoudiger, begrijpelijker en goedkoper. De tool bied je een stapsgewijze begeleiding door alle hoofdstukken. Hierdoor kun je in je eigen tempo en zonder de hulp van dure adviseurs en audit-assistenten, je eigen kwaliteitshandboek maken. Goed nieuws voor je portemonnee!

De tool biedt bovendien een veilige en duidelijke werkomgeving. Toegevoegde bestanden worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Je legt bovendien snel en eenvoudig alle projectgerichte werkzaamheden vast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhouds- en servicewerkzaamheden.

De CV Tool

Door de Handboek CO Tool te combineren met de CV Tool maak je het projectgerichte audit eenvoudiger en inzichtelijker. Met de Maintenanz CV Tool houd je makkelijk, consistent en stapsgewijs al je metingen, rapporten en registraties bij. De tool maakt daarbij gebruik van een handige en overzichtelijke checklist die is opgesteld volgens de BRL 6000-25/K25000. Loop je bij een klant naar buiten? Dan meld je de werkorder af en is je administratie met een paar drukken op de knop compleet.

Elke installateur logt in op zijn eigen account en krijgt zo toegang tot een online-portaal waar alle informatie over werkorders, rapporten en klanten te vinden is. In die omgeving kun je ook eenvoudig werkorders klaarzetten en overige administratieve handelingen voorbereiden of bijwerken. Moet je iets doen? Dan stuurt de tool je een tijdige reminder. Je kunt bovendien zelf instellen hoe vaak je nieuwe notificaties wilt ontvangen. De CV Tool is vanaf je smartphone of tablet toegankelijk en rookgasmetingen kunnen via wifi, bluetooth of QR code worden overgezet van je rookgasmeter naar je tablet, zodat je de gemeten waarden niet hoeft over te typen.

De installateur helpen

Bij Maintenanz snappen we dat de BRL 6000-25/K25000 een hoop extra werk met zich meebrengt waar installateurs eigenlijk niet op zitten te wachten. Daarom zijn de tools van Maintenanz niet alleen gemaakt om te kunnen voldoen aan wettelijke richtlijnen: ze zijn eerst en vooral ontworpen om de installateur te helpen door de werkzaamheden rondom de BRL 6000-25 te automatiseren, vereenvoudigen en concretiseren. “Wordt een installateur er beter van?”, is de hamvraag die Maintenanz zich altijd stelt bij het (door)ontwikkelen van een tool.

Met onze tools wordt werken volgens de regels een makkie. Het zijn echte tools in plaats van een stel aangepaste Excel-sheets. Maintenanz is ook kostenvriendelijker dan veel andere producten op de markt. 

Ben je benieuwd naar wat Maintenanz voor jou kan betekenen? Neem dan gerust eens een kijkje op onze website en in de Tool Store.

Scroll naar boven